NA SAJMU POSLOVA U SISKU PREDSTAVLJENA ZADRUGA SDDH


Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna ured Sisak u suradnji s partnerima u utorak, 25. ožujka 2014. godine, u Hotelu Panonija u Sisku organizirao je Sajam poslova. Kroz Sajam poslova Zavod je omogućio direktan kontakt poslodavaca s nezaposlenim osobama, ali i svim ostalima koji se nalaze na tržištu rada. U direktnom kontaktu nezaposlene osobe, ostali koji traže posao, ali i oni koji su u sustavu obrazovanja mogli su se na jednom mjestu upoznati s potrebama na tržištu rada, zahtjevima poslova i zahtjevima koji poslodavci traže od budućih radnika. Sajam je obilježio veliki broj posjetitelja koje su pozdravili Gordana Šegović, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Sisak; Kristina Alerić, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Vlado Andučić, zamjenik sisačke gradonačelnice; Marina Lovrić Merzel, sisačko-moslavačka županica i Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava. Gospođa Dalić posjetila je informativno izložbeni štand SDDH na kojem je kroz izložene promotivne materijale i radove iz kreativnih radionica predstavljen IPA projekt Zadruga SDDH. Za projekt je pokazan veliki interes posjetitelja Sajma. Mirna Plećaš, socijalna radnica SDDH i Stojan Marinković, radni terapeut SDDH predstavili su ciljeve, aktivnosti, planirane rezultate i proizvode Zadruge SDDH.


OSNIVAČKA SKUPŠTINA ZADRUGE SDDH


Osnivačka skupština Zadruge SDDH održana je 12. prosinca 2013. u hotelu Holiday u Zagrebu. Za predsjednicu Skupštine Zadruge SDDH izabrana je Mirjana Janžek, za zamjenicu predsjednice Skupštine Zadruge SDDH, Bojana Trakoštanec. Marica Mirić izabrana je za upraviteljicu Zadruge SDDH. Izabrani članovi Nadzornog odbora Zadruge SDDH su: Tomislav Goll, Viktor Jozić, Slavko Kuzmić, Tomislav Novosel i Anđelka Zelenko, koji su na posebnoj sjednici izabrali Viktora Jozića za predsjednika NO a Tomislava Novosela za zamjenika predsjednika. Skupštini je prisustvovala Marinela Tomić u ime Vedrane Stecce iz Hrvatskog saveza zadruga kao snažna potpora daljnjem učlanjenju u Hrvatski savez zadruga i definiranju djelatnosti.


PRAKSA U USTANOVI ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM


Po završetku edukacije grafičkog dizajna koja je provedena u Otvorenom učilištu Algebra, skupina od 8 polaznika praktični dio edukacije odradila je u Ustanovi za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO. Praksa je provedena po tri puta tjedno u mjesecima studenom i prosincu 2013. godine. Polaznici su istakli da su stekli nova znanja i vrijedna radna iskustva koja će im biti značajna u budućem radu. Zahvaljujemo se URIHO-u kao partneru na korisnoj suradnji.


PRIKAZ OSTVARENIH REZULTATA NAKON ŠEST MJESECI PROVEDBE PROJEKTA - KARLOVAC


Konferencija prikaza ostvarenih rezultata nakon šest mjeseci provedbe Projekta Zadruga SDDH održana je 19. studenoga 2013. u prostorijama UOSIKAŽU u Karlovcu. Na konferenciji su bili prisutni: članovi udruge UOSIKAŽU, suradnici , partneri iz grada Karlovca i HZZ-a, projektni tim te mediji (Hrvatski radio Karlovac, TV4r). Konferenciju su vodile Marica Mirić, voditeljica projekta i predsjednica SDDH i predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević. Prisutnima su se obratile Andreja Navijalić iz grada Karlovca i predstavnica HZZ-a Branka Pavrek. Polaznicima tečaja grafičkog dizajna koji su svi uspješno položili završni ispit predstavnica otvorenog učilišta „Algebra“ uručila je certifikate.


PROMOCIJA ZADRUGE SDDH – 43. GODIŠNJA SKUPŠTINA EAMDA-e


Projekt „Zadruga SDDH” promoviran je i tijekom održavanja 43. godišnje skupštine EAMDA-e. Na Godišnjoj skupštini okupili su se delegati iz 12 europskih zemalja, predstavnici udruga SDDH te predstavnici partnera na projektu. Voditeljica projekta, Marica Mirić, predstavila je ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate. Predstavljene su provedene aktivnosti te prikazana dobra praksa usvojena kroz projekt. Skupu se obratio gradonačelnik Grada Zagreba, koji je pozdravio sve prisutne te iskazao veliko zadovoljstvo što Grad Zagreb sudjeluje u ovako važnom projektu. Gradonačelnik je također obećao rješavanje pitanja prostora Zadruge SDDH u najskorijem roku te je dogovoren sastanak.


EDUKACIJA PREDSTAVNIKA UDRUGA ČLANICA U OKVIRU IPA PROJEKTA “ZADRUGA SDDH”


SDDH je od 10. do 12. srpnja za predstavnike udruga članica u okviru IPA projekta “Zadruga SDDH” organizirao edukaciju o izradi poslovnog i strateškog plana. Zanimljiva i korisna edukacija okupila je 42 sudionika, predstavnika udruga članica. U uvodnom dijelu predsjednica SDDH Marica Mirić, u cjelosti je predstavila IPA projekt “Zadruga SDDH” planirane aktivnosti i očekivane rezultate. Veliko zanimanje sudionika izazvalo je praktično iskustvo Josipa Brkljače, upravitelja Zadruge osoba s invaliditetom koji je predstavio zadrugarstvo kao model socijalnog poduzetništva te iznio brojna iskustva u radu Zadruge. Dvodnevnu edukaciju o izradi strateškog i poslovnog plana proveo je dr.sc. Mladen Meter, direktor Akademije Poslovna učinkovitost. Uz poticajno pojašnjavanje temeljnih odrednica strateškog upravljanja i strateškog kontrolinga te sastavnih dijelove Poslovnog plana, sa sudionicima su provedene praktične vježbe o čimbenicima donošenja strateške odluke, analizi potencijala poduzeća, primjeni benchmarkinga i BSC u praksi, izradi financijskih elemenata poslovnog plana, financijskoj analizi poslovnog plana te ocjeni prihvatljivosti poslovnog plana. Brojna pitanja sudionika razvila su opsežnu raspravu i potakli predavače na davanje iscrpnih odgovora. Prema analizi evaluacijskih listića, provedenoj na kraju edukacije, sudionici su skup ocijenili zanimljivim i iznimno korisnim.


DAN EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA


Savez društava distrofičara Hrvatske predstavio je IPA projekt „Zadruga SDDH“ na Danu Europskog socijalnog fonda održanog 03. lipnja 2013. godine na Cvjetnom trgu u Zagrebu. U sklopu Dana ESF postavljen je Sajam projekata financiranih kroz pretpristupni fond IPA. Sudionici Sajma, korisnici sredstava iz fondova EU, predstavili su aktivnosti i rezultate svojih projekata te demonstrirali stečena znanja i vještine. Na promotivnom štandu Zadruge SDDH članovi projektnog tim Saveza, Marica Mirić, Sanja Rimac, Saša Paić i Stojan Marinković, prezentirali su posjetiteljima ciljeve, aktivnosti, planirane rezultate i proizvode Zadruge SDDH. Predsjednik SOIH-a, Zorislav Bobuš, pridružio se projektnom timu u promociji te na taj načini pružio podršku provedbi projekta. Uz mnoge građane, štand su posjetili i predstavnici MRMS-a i HZZ-a, a posebno zanimanje kroz razgovor izrazile su gospođe iz MSPM Maja Sporiš i Mirjana Radovan te zamjenik glavnog direktora Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije Zoltan Kazatsay. Istovremeno se u Kulturno informativnom centru KIC održalo predstavljanje prioritetnih područja financiranja: zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i razvoj civilnog društva. Uz predavanja hrvatskih stručnjaka, predavanja su održali i stručnjaci iz Slovenije i Litve te su predstavili vlastita iskustva u provedbi projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda. Na predstavljanju je sudjelovao Stojan Marinković, stručni suradnik SDDH.


CES radionica „Izrada kvartalnih izvještaja“


Hrvatski zavod za zapošljavanje – Služba za financiranje i ugovaranje EU projekata organizirao je 17. svibnja 2013. provedbenu radionicu „Izrada kvartalnih izvještaja“. Cilj radionice bio je prikazati opis i sadržaj kvartalnog izvještaja, tablicu kvartalnog izvještaja te tehniku ispunjavanja izvještaja. Tijekom radionice naglašeno je kako korisnici u kvartalnom izvještaju dostavljaju samo dokumentarne dokaze za outpute projekta vezane za narativni dio te dokumentaciju vezana za provedenu sekundarnu nabavu (uključujući račune) za financijski dio izvještaja. Ugovorno tijelo potom vrši kontrolu prema procijenjenim troškovima u ugovorenom proračunu. Za svako odstupanje od planirane cijene tražit će se obrazloženje, a uz troškove koji budu proglašeni neprihvatljivima jasno će stajati razlog neprihvatljivosti. Ukoliko je tehničke prirode (npr. odstupanja nisu dobro obrazložena, nisu dostavljeni odgovarajući dokumenti ili sl.) tada se troškovi potkrijepljeni dokumentarnim dokazima mogu potraživati u narednom kvartalu. Predstavljena je i nova tablica kvartalnog izvještaja u kojoj se svi narativni i financijski podaci unose se preko obrasca za unos podataka te je automatiziran proces kalkulacije velikog broja operacija, korisnik/ugovaratelj ne može „ručno” mijenjati podatke u općem radnom listu kao ni glavnom financijskom radnom listu. Time je smanjena mogućnost pogreške, a sve diskrepancije unesenih podataka u odnosu na ugovoreni proračun sustav prijavljuje korisniku. Na taj način olakšan je i proces realokacije sredstava. Na radionici su sudjelovali članovi projektnog tima SDDH, Sanja Rimac i Saša Paić.


PRVA ZADRUGA OSOBA S INVALIDITETOM
FINANCIRANA PUTEM IPA PROJEKTA


Zlatnim slovima upisujemo u anale SDDH prvi projekt potpisan dana 05. travnja 2013. sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru IPA IV komponente “Razvoj ljudskih potencijala”, natječaj “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”.
Opći cilj ovog iznimno vrijednog projekta je doprinijeti socijalnoj integraciji osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti u Republici Hrvatskoj. Specifični ciljevi projekta su povećati zapošljivost osoba oboljelih od NMB u gradovima Zagrebu i Karlovcu te povećati razinu znanja i vještina osoba s invaliditetom.
Projekt traje 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 123.244,87 EUR od čega EU sufinancira 96.400,48 EUR odnosno 78,21%.
Partneri na projektu su Grad Zagreb, Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb i URIHO, a suradnici Društvo distrofičara Zagreb, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Ciljane skupine su 4 radno sposobne osobe s NMB iz Grada Zagreba i 4 radno sposobne osobe s NMB iz Grada Karlovca te 31 predstavnik udruga članica SDDH iz 27 gradova RH.
Kroz projektne aktivnosti Zadruga će se opremiti opremom potrebnom za izradu suvenira, a pripadnici ciljane skupine educirat će se za grafičke dizajnere te će proći praksu u URIHO-u.
Očekivani rezultati su osnovana Zadruga, unaprijeđene kompetencije osoba s NMB za tržište rada, inicirano socijalno poduzetništvo, zaposlene dvije osobe te poslodavci i lokalna zajednica informirani o zapošljivosti osoba s NMB.


PROVEDBENA RADIONICA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


Projektni tim SDDH (Marica Mirić, Saša Paić, Sanja Rimac i Blaženka Kobilar) sudjelovao je 19. travnja na provedbenoj radionici za IPA projekte ugovorene u okviru natječaja “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“. Radionicu je organizirao Hrvatski zavod za zapošljavanje – Služba za financiranje i ugovaranje za dobitnike bespovratnih sredstava u okviru ovog natječaja. Radionicu su održali voditelji projekata u HZZ-u i MSPM zaduženi za ovu grant shemu. U prvom dijelu cjelodnevne radionice prezentirane su ugovorne obveze dobitnika bespovratnih sredstava i ugovornog tijela. U drugom dijelu pojašnjeni su obračuni troškova i dokumentiranje dokaza te sekundarna nabava (javna) nabava. Na trećem dijelu radionice prikazan je način upravljanja projektnim ciklusima, a u četvrtom dijelu načini praćenja indikatora. Radionicu su vodili Kristijan Sajko iz HZZ (ugovornog tijela) i Natalija Bokulić u ime MSPM (tijela nadležnog za provedbu Prioriteta/Mjere).