loading

Nove kazne zbog nepridržavanja sigurnosnih mjera

Nove kazne zbog nepridržavanja sigurnosnih mjera

U Narodnim novinama br. 134/20 objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a stupio je na snagu 5. prosinca.
Zakonom su uvedene nove sigurnosne mjere, a odnose se na obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja te zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja. Izmjenama Zakona ujedno su uvedene i nove kazne za fizičke i pravne osobe ukoliko se ne pridržavaju propisanih mjera. 

Prema novoj odredbi, u slučaju kada je proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera obavljaju i policijski službenici, inspektori tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti. Za propisane prekršaje, osoba ovlaštena za provedbu nadzora nad provedbom sigurnosnih mjera može naplatiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji.

Uz postojeći članak 76.a koji glasi;
„Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1. ako se ne pridržava sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, izolacije u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija (članak 47. stavak 2. točka 8.),
2. ako se ne pridržava sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti stavljanja u karantenu (članak 55. stavci 1. i 2.)“, izmjenama i dopunama Zakona uvedeni su novi članci  koji glase:

„Članak 76.b
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja (članak 47. stavak 2. točka 10.),
2. ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja (članak 47. stavak 2. točka 11.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba obrtnik te fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 76.c
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se ne pridržava obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske (članak 47. stavak 2. točka 9.).

Članak 76.d 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, vlasnik, odnosno posjednik privatnog prostora ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odlukama iz članka 47. stavka 2. točke 11. ovoga Zakona.“

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 134/20) možete pronaći ovdje.

Partneri

 • SOIH
 • Strukturni fondovi
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Grad Zagreb
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • EAMDA
 • HZZ
 • ZOSI
 • Pliva d.o.o.
 • Europska unija - Zajedno do fondova EU
 • Vlada RH - Ured za udruge
 • POSI
 • Treat NMD
 • Zaklada
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Centar za rehabiltaciju Zagreb

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija