loading

Aktualnosti

Uspješno provedena Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“

Uspješno provedena Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“

18. prosinca 2023.

SOIH - Mreža žena s invaliditetom kontinuirano od 2010. provodi Kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ s ciljem senzibiliziranja i podizanja svijesti javnosti o velikoj pojavnosti i potrebi sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama, posebice nad ženama i djevojkama s invaliditetom. Kampanja se provodi svake godine od 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava. Ovogodišnji impresivni rezultati predstavljeni su na Okruglom stolu održanom 12. prosinca 2023., kojim je ujedno obilježen i Međunarodni dan ljudskih prava.

Okrugli stol otvorila je Marica Mirić, predsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i pozdravila sve prisutne, a posebice Ivanu Brešan iz Sektora za zaštitu osoba s invaliditetom Grada Zagreba i Anju Belić, savjetnicu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Uvodno je istaknula značaj poštivanja ljudskih prava te kako se unatoč kontinuiranim aktivnostima za sprječavanje nasilja ono ne smanjuje. Iz tog razloga važno je na svako nasilje reagirati te isto prijaviti. „Populacija osoba s invaliditetom nije manje pogođena nasiljem, naprotiv, nasilje nad osobama s invaliditetom suptilnije je i perfidnije“, naglasila je predsjednica. SOIH – Mreža žena s invaliditetom postigla je veliki pomak i napredak u osvješćivanju i prepoznavanju nasilja kako kod žena s invaliditetom, tako i kod muškaraca s invaliditetom. Pozvala je na solidarnost kao ključnu kariku ljudske podrške, koja je naglašena i u Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027.godine.

Psihologinja u SOIH-ovom savjetovalištu za žrtve nasilja, Dragana Budimir, održala je edukaciju „Nasilje u obitelji – vrste i pojavnosti“. Naglasila je kako su žene s invaliditetom dvostruko diskriminirane - na temelju spola i invaliditeta. Posebno su bili istaknuti podatci SOIH SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja. Prikupljeni podatci iz 2023.godine ukazuju na dominantnu prisutnost psihičkog nasilja, zatim tjelesnog, ekonomskog i seksualnog. Kao još uvijek nedovoljno prepoznat oblik nasilja javlja se institucionalno nasilje, posebice u zdravstvenom sustavu, o čijoj je pojavnosti potrebno osvještavati. Istraživanje SOIH-a pokazalo je da je „ne činiti ništa“ poseban oblik nasilja na koji je važno ukazati. Iako je Republika Hrvatska postigla pozitivan napredak pristupanjem međunarodnim konvencijama i ratificiranjem Istanbulske konvencije, potrebna je kontinuirana i odgovorna snažna društvena reakcija na svako nasilje.

S ciljem poticanja na promišljanje o ozbiljnosti nasilja nad ženama s invaliditetom prikazan je SOIH-ov film Obiteljskom nasilju NE i NE! u kojem je ukazano na problematiku obiteljskog i partnerskog nasilja, kao i na povećan rizik i nepovoljan položaj u kojem se žene s invaliditetom žrtve nasilja nalaze.

Rezultate ovogodišnje Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ predstavila je koordinatorica SOIH-Mreže žena s invaliditetom Martina Mokus. U provođenje Kampanje uključile su se aktivistice SOIH-Mreže žena s invaliditetom iz 15 gradova RH koje su na javnim mjestima dijelile bijele vrpce i letke. U završnim razredima srednjih škola provedene su edukacije gdje su mladićima podijeljene bijele vrpce. U dječjim vrtićima podijeljene su razglednice koje djeca nose kući očevima, koji potpisuju „NE“ nasilju nad ženama. Uz navedeno, aktivistice su organiziranjem edukacija, radionica, okruglih stolova i drugih aktivnosti doprinijele senzibiliziranju i podizanju svijesti javnosti i građana o problematici nasilja nad ženama s invaliditetom.

Jedan od posebnih ciljeva Kampanje je bio potaknuti Vladu RH na osiguravanje pristupačnih skloništa  za žene s invaliditetom žrtve nasilja o čemu je SOIH objavio priopćenje za medije. U priopćenju je naglašena potreba za osiguravanjem arhitektonsko-građevinske, komunikacijske i orijentacijske pristupačnosti skloništa. Po preporukama GREVIO-a, neovisnog tijela za praćenje provedbe Istanbulske Konvencije, nužno je imati na umu sve vrste nasilja i poduzimati mjere u skladu s Konvencijom.

Predsjednica SOIH-a Marica Mirić dala je prikaz postignuća kroz „75 godina Opće Deklaracije o ljudskim pravima“. Naglasila je kako donošenje Deklaracije označava prekretnicu u razumijevanju ljudskih prava i predanosti međunarodne zajednice njihovoj zaštiti. Deklaracija predstavlja temeljni dokument za donošenje niza drugih međunarodnih konvencija, a njezina važnost očituje se u univerzalnosti, inherentnosti i neotuđivosti. Ukazala je na to da su ljudska prava sve više ugrožena i da je potrebno zajedničkim snagama kreirati odgovarajuće mehanizme zaštite. Unatoč njenoj univerzalnosti, Deklaracija ne adresira nejednakost i diskriminaciju osoba s invaliditetom već je ono propisano u Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Istaknula je da globalni Program UN-a za održiv razvoj do 2030. u svojim ciljevima sadrži jasne poveznice s člancima Konvencije i uključuje osobe s invaliditetom.

Nakon provedene rasprave zaključeno je kako je potrebno snažnije zagovarati primjenu preporuka GREVIO skupine te poticati donositelje odluka, institucije, organizacije i građane na promišljanje i daljnje akcije u borbi protiv nasilja nad ženama, koristeći Istanbulsku konvenciju kao snažan alat.

Preuzeto s www.soih.hr

Partneri

 • SOIH
 • Strukturni fondovi
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Grad Zagreb
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • EAMDA
 • HZZ
 • ZOSI
 • Europska unija - Zajedno do fondova EU
 • Vlada RH - Ured za udruge
 • POSI
 • Treat NMD
 • Zaklada
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Centar za rehabiltaciju Zagreb
 • Dječji vrtić Lojtrica
 • Dječji vrtić Iskrica
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • ESF+ Učinkoviti ljudski potencijali
 • PBZ
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo zdravstva
 • HZJZ
 • ALS MND
 • World DMD organization
 • Quahva
 • Zagrebački holding

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija