loading

Aktualnosti

Edukacija CRZ-a u sklopu ESF projekta ''Rijetke bolesti – čvrsta mreža podrške''

Edukacija CRZ-a u sklopu ESF projekta ''Rijetke bolesti – čvrsta mreža podrške''

23. lipnja 2021.

Centar za rehabilitaciju (CRZ), kao partner na ESF projektu SDDH „Rijetke bolesti – čvrsta mreža podrške“, u sklopu projektnih aktivnosti, održao je, 16. i 18. lipnja, prvi dio edukacija za regionalne koordinatore i stručni tim SDDH.

U prvom danu edukacije SDDH tima i regionalnih koordinatora, socijalna radnica CRZ-a, Ada Filipaj, predstavila je ulogu socijalnog radnika u procesu pružanja podrške korisniku i obitelji tijekom procesa pružanja socijalnih usluga. Istaknula je kako je socijalni rad sveobuhvatan te da kvalitetno pružanje podrške uključuje poslove koordinacije, savjetovanja, poznavanja propisa, uključenosti u život zajednice i stalno usavršavanje stručnjaka. Posebno je istaknula koji izazovi se susreću u radu s djecom i obiteljima te naglasila važnost dobre suradnje kako s institucijama tako i sa svim članovima obitelji korisnika kojima se pružaju neke od socijalnih usluga. Naglasila je važnost socijalne anamneze, zašto je uzimanja podataka korisnika bitno u kontekstu pružanja socijalnih usluga kao i značaj vođenja dokumentacije korisnika.

Ravnateljica CRZ-a, mr.sc. Teodora Not, predstavila je svih 17 standarda socijalne skrbi i kako ih uvoditi. Posebno je stavila naglasak na potrebu uvođenja standarda socijalne skrbi stoga što isti omogućuju efikasnije upravljanje, jasnoću i kvalitetu pružanja socijalnih usluga te bolju komunikaciju s drugim dionicima i korisnicima.  prikazala je opis, svrhu i pokazatelje standarda kvalitete socijalnih usluga iz članka 3., postupak njihova uvođenja, način mjerenja usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih usluga i način praćenja napretka u postupku uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga propisani su u Prilogu I. Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje koji je sastavni dio Pravilnika. Istakla je osnovne principi i načela kojima se vodilo pri izradi standarda kvalitete prema kojima socijalne usluge trebaju biti: holističke/sveobuhvatne s naglaskom na korisnika, lako razumljive i dostupne, promovirane kroz partnerstvo, primjerene korisnicima i efikasne. Međutim, najvažniji pokazatelj za procjenu kvalitete usluga je način na koji se pružena usluga odražava na život ljudi koji je primaju. Pri tome je naglašena aktivna uloga korisnika koji zajedno sa stručnim radnicima definiraju cilj kojem pružanje usluge treba težiti.

Drugog dana edukacije Smiljana Eljuga, edukacijska rehabilitatorica CRZ-a, predstavila je patronažni rad kao stručni oblik podrške kroz terapije koje se pružaju u samom CRZ-u, planiranje i programiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju te samu podršku obitelji. Posebno je istakla primjere dobre prakse, koji su ilustrirani video prikazima, te napretke koje ostvaruju u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Ravnateljica CRZ-a, Teodora Not, izlagala je o međusektorskoj suradnji i njenoj važnosti zbog potrebe koordinacije i usklađivanja obrazovne, zdravstvene i socijalne usluge za pružanje što kvalitetnije podrške što ujedno uključuje i zajednički rad stručnjaka različitih struka. Svoje predavanje, ravnateljica CRZ-a, završila je temom inkluzivne zajednice, u kojoj nije bitna samo osviještenost stručnjaka i institucija o potrebama i izazovima djece s teškoćama u razvoju, već i društva u kojem ono živi, te da se isključivo zajedničkim djelovanjem može doprinijeti što većoj uključenosti i ravnopravnosti osoba s invaliditetom u široj zajednici. 

Cilj navedenih edukacija je osnažiti regionalne koordinatore za pružanje podrške osobama s MD i njihovim obiteljima kao i stručni tim SDDH koji im u tom procesu pomaže. Edukacijama regionalni koordinatori dobivaju smjernice i alate za rad na terenu kako bi svoje iskustvo kao osoba s MD mogli oblikovati i usmjeriti u rad s obiteljima i osobama s MD.

Edukacija je, s obzirom na pripadnost regionalnih koordinatora rizičnoj skupini osoba ugroženih koronavirusom, provedena online putem, dok je provedba drugog dijela edukacija planirana za rujan te će biti prilagođena važprovedena u skladu s važećom epidemiološkoj situaciji.

Partneri

 • SOIH
 • Strukturni fondovi
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Grad Zagreb
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • EAMDA
 • HZZ
 • ZOSI
 • Pliva d.o.o.
 • Europska unija - Zajedno do fondova EU
 • Vlada RH - Ured za udruge
 • POSI
 • Treat NMD
 • Zaklada
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Centar za rehabiltaciju Zagreb

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija