loading

ZAPOŠLJAVANJE

 • ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI 

Iako postoje različite zakonske obaveze poslodavaca u Republici Hrvatskoj, podaci još uvijek pokazuju kako osobe s invaliditetom (OSI) nisu ravnopravno zastupljene na tržištu rada. Neravnopravnost se osobito očituje prilikom prijave za posao i testiranja kada OSI nisu u ravnopravnom položaju, iako im se zakonski garantira zapošljavanje pod jednakim uvjetima, što utječe na rezultate testiranja te u konačnici i na odabir najboljeg kandidata za radno mjesto.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI je zakon kojim se štite osobe s invaliditetom u svijetu rada. Zakonom su propisana prava koje osobe s invaliditetom imaju vezano uz profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad, ali i uvjete koji se poslodavci moraju pridržavati.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 32/20) donesen je 2020. godine koji nadopunjuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i opisuje posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a sve u svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja zaposlenosti.

Iako je veliki problem zapošljavanje OSI, također se treba spomenuti da je potrebno obratiti pažnju i za slučajeve zadržavanja radnog mjesta kada se invaliditet pojavi tijekom radnog vijeka.

Poslodavci bi trebali provoditi razumnu prilagodbu radnog mjesta za OSI kako bi mogle pokazati svoja znanja i kompetencije za obavljanje posla i sposobnosti za određeno radno mjesto.

Ukoliko ste osoba s invaliditetom ili poslodavac koji planira zaposliti osobu s invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji svakako je dokument koji će vam pomoći da ostvarite svoja prava i dužnosti prilikom uspostave radnog odnosa.

Cijele Zakone možete pronaći na:
https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_696.html

 • BROŠURA "VODIČ ZA POSLODAVCE"

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) državna je institucija koja ima glavnu ulogu u zapošljavanju hrvatskih građana pa samim time i osoba s invaliditetom. HZZ u partnerstvu sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) provodi „Program radnog treninga za OSI na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj“. Zaštitne i integrativne radionice olakšavaju zapošljivost osoba s invaliditetom kojima je u procesu zapošljavanja potrebno dodatno osposobljavanje, podrška i prilagođenost radnog mjesta.

Centri za profesionalnu rehabilitaciju (CPR), ZOSI i HZZ službe su koje samostalno i u suradnji pružajući usluge u vlastitom djelokrugu doprinose većem broju zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz različite edukacije, osposobljavanja i suradnju s potencijalnim poslodavcima. ZOSI razvija model profesionalne rehabilitacije, a CPR ga provodi. HZZ upućuje osobe u CPR kako bi se dodatno osposobile i stekle kompetencije te povećale šanse  za ulazak u svijet rada.

HZZ izradio je Vodič za poslodavce „Kako zaposliti osobu s invaliditetom?“. Brošura na jednom mjestu okuplja informacije koje poslodavcima sve bitno vezano uz mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom. U brošuri je na početku riječ o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a nakon toga detaljnije o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i ostalim mogućnostima.

Vodič možete pronaći ovdje: https://www.hzz.hr/UserDocsImages/Kako_zaposliti_OI.pdf

 • FILMOVI O ZAPOSLENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM 

U prosincu 2021. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno je evidentirano 125 715 nezaposlenih osoba od koji je evidentirano 6 179 osoba s invaliditetom koje su više od godinu dana u evidenciji. Od tog broja, 29 % tih osoba nema evidentiranog radnog iskustva.

Iako postojeći podaci nisu optimistični, u nastavku donosimo linkove za filmove koju tu statistiku pobijaju. Kroz filmove donosimo primjere kako osobe s invaliditetom mogu biti izvrsni radnici i uz razumnu prilagodbu mogu biti ravnopravni članovi kolektiva u kojima rade pa tako i u društvu u kojem žive.

        1. „ZAPOŠLJIVI SMO“

Kroz pet priča o zapošljavanju Luka, Ivana, Tomislav i Marina, Roland i Kristina upoznaju nas s raznolikostima izazova s kojima su suočene osobe s mišićnom distrofijom, bilo da je to na otvorenom tržištu rada, da su zaposlene u udruzi ili da je riječ o samozapošljavanju.

Film „Zapošljivi smo“ izradio je SDDH u okviru projekta „Podrškom do inkluzije“ te je premjerno prikazan na Danu otvorenih vrata udruga 2021.

Film možete pronaći na YouTube stranici SDDH: https://www.youtube.com/watch?v=Pi1SZjw5Pi0

       2. "UM IZNAD PREDRASUDA"

Priča o sposobnostima i mogućnostima zaposlenih osoba s invaliditetom kao i perspektiva poslodavaca te strah i predrasude koji proizlaze iz nepoznavanje radnih potencijala osoba s invaliditetom tema je filma o zapošljavanju, u kojemu se ističe perspektiva zapošljavanja osoba s invaliditetom kojoj značajan doprinos daje različitost. Film je izrađen s ciljem poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Cijeli Film je dostupan na SOIH YouTube stranici: https://www.youtube.com/watch?v=aU201i2iXDY

 • PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike izdao je Pravilnik kojim se propisuju uvjeti i načini na koji poslodavci mogu ostvariti poticaj pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2021. godine.

Pravilnik dostupan je na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html

 • RAZUMNA PRILAGODBA RADNOG MJESTA 

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti svoje potencijale i biti učinkovite na radnom mjestu ako su im osigurani uvjeti rada i pretpostavke za ravnopravno sudjelovanje  na tržištu rada.

Prema Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je RH ratificirala 2007. godine, razumna prilagodba znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koji ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, ondje gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima. Odredbom čl. 7. st.1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20) propisano je da se osobe s invaliditetom mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka te obvezu razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada. 

Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta obuhvaća primjenjive savjete i prikazuje primjenu razumne prilagodbe u svakodnevnom radu i komunikaciji s osobama s invaliditetom. Namijenjen je stručnjacima, poslodavcima i svima koji neposredno i posredno rade s osobama s invaliditetom, ali i samim osobama s invaliditetom.

Cijeli priručnik možete pronaći na: https://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/izdan-iii-dio-prirucnika-s-preporukama-za-razumnu-prilagodbu-radnog-mjesta.php

 • ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM U MEDIJIMA 

Važne informacije o zapošljavanju osoba s invaliditetom bile su tema i brojnih radio i tv emisija.

Radio Hodalica emisija je koja sažima sve aktualnosti za mlade i studente s invaliditetom, a emitira se svaki četvrtak na Radio Studentu. Podcaste jedne od emisija u kojoj gostuje zaposlenica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) i detaljnije govori o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom i kvotnom zapošljavanju možete čuti na: https://www.mixcloud.com/RadioStudent/hodalica-1822021-go%C5%A1%C4%87a-ana-marinovi%C4%87/

Partneri

 • SOIH
 • Strukturni fondovi
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Grad Zagreb
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • EAMDA
 • HZZ
 • ZOSI
 • Europska unija - Zajedno do fondova EU
 • Vlada RH - Ured za udruge
 • POSI
 • Treat NMD
 • Zaklada
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Centar za rehabiltaciju Zagreb
 • Dječji vrtić Lojtrica
 • Dječji vrtić Iskrica
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • ESF+ Učinkoviti ljudski potencijali
 • PBZ
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo zdravstva
 • HZJZ
 • ALS MND
 • World DMD organization
 • Quahva
 • Zagrebački holding

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija