loading

Aktualnosti

Zajedno do novih znanja i snažnijeg djelovanja

Zajedno do novih znanja i snažnijeg djelovanja

27. svibnja 2022.

Tijekom svibnja, u okviru trogodišnjeg programa „Podrškom do inkluzije“, proveden je ciklus edukacija namijenjenih udrugama članicama SDDH i mladima koji djeluju u okviru Foruma mladih SDDH. Prilikom odabira tema, usvojeni su prijedlozi i potrebe udruga članica za unapređenjem znanja u pojedinim područjima interesa. Ukupno su održane 4 edukacije koje je ispred Centra za civilne inicijative provela Mirela Despotović. Foruma mladih SDDH

U okviru edukacija za udruge članice SDDH predstavljene su dvije teme: „Upravljanje projektima“ i „Monitoring i evaluacija projekata“. 

 • „Upravljanje projektima“ 

Mirela Despotović je na početku objasnila projektni ciklus i pojasnila razliku između pojmova projekt i program. Zatim je istaknula osobine dobrih projekata, relevantnost projekta te je vrste održivosti. Posebna pažnja obratila se na naglašavanje važnosti vidljivosti nacionalnih i europskih projekata. Kroz pojašnjenje procesa identifikacije objašnjena je analiza dionika, analiza problema, analiza ciljeva, analiza kapaciteta i odabir strategije te su dane konkretne upute i smjernice za provođenje kvalitetne identifikacije. Također, dodatno su pojašnjeni dijelovi projekta – ciljana skupina, aktivnosti projekta, vremenski plan, proračun te važnost detaljnog čitanja uputa za prijavitelje tijekom pripreme projektne prijave. 

U drugom dijelu edukacije sudionicima su dane smjernice o tome koje je prve radnje potrebno napraviti, kako je važno detaljno čitanje prije potpisivanje ugovora i sporazuma o suradnji s partnerima. 

U edukaciju se uključilo 30 sudionika, od kojih su 10 predstavnici udruga članica SDDH. 

 • „Monitoring i evaluacija projekata“ 

Tijekom edukacije je detaljno objašnjen pojam evaluacije (vrednovanja) i monitoringa (praćenja) projekta te razlika između ta dva koncepta. Kroz pojašnjenje pojmova, sudionicima su dani i primjeri koji će im pomoći kod monitoringa i evaluacija projekata koje provode u vlastitim organizacijama. Središnji dio bio je posvećen održivosti projekta i različitim dimenzijama održivog razvoja. Također su sudionicima dane upute koje će im pomoći u radu na projektima te objašnjen DAC kriterij vrednovanja. 

Edukaciji se odazvalo 30 sudionika, od kojih je 8 bilo u ulozi predstavnika udruga članica SDDH. 

 

Edukacijama za članove Foruma mladih SDDH obuhvaćene su teme „Strateško planiranje“ i „Planiranje razvoja zajednice“.

 • „Strateško planiranje“ 

Sudionicima je tijekom edukacije pojašnjen proces strateškog planiranja kao i povijest razvoja strateškog planiranja. Nakon teorijskog dijela, pobliže su objašnjeni koraci strateško planiranja i dionici, a zatim je objašnjen strateški plan, od koji se dijelova sastoji te su dane konkretne smjernice što bi se u kojem dijelu dokumenta trebalo pisati. Isto tako, za uspješno strateško planiranje, od velike su važnosti različite analize pa je tako tijekom edukacije dan uvid u analize koje će biti korisne sudionicima tijekom strateškog planiranja. Na kraju edukacije, sudionicima su prikazani primjer strateških planova te su kratko analizirani kako bi sudionici dobili što jasniju sliku o tome kako taj dokument izgleda i kako se piše. 

Tijekom edukacije na kojoj su bila prisutna 32 sudionika, 9 sudionika je bilo u ulozi predstavnika Foruma mladih SDDH.

 •  „Planiranje razvoja zajednice“ 

U uvodu edukacije je pojašnjen pojam zajednice, navedeno je više definicija zajednice kao i funkcije zajednice. Nakon toga je objašnjeno značenje rada u zajednici, kako raditi na razvoju zajednice te različite uloge radnika u zajednici. Tijekom edukacije je predstavljeno nekoliko primjera kroz koje je i pojašnjen teorijski dio edukacije. Sudionicima je prikazano kakvu oni ulogu mogu imati u zajednici te je dano svakom sudioniku na razmišljanje u kojoj se on trenutno poziciji radnika u zajednici nalazi.  Važan dio edukacije dio bilo je planiranje razvoja zajednice u kojem su prikazani koraci za planiranje razvoja kao i konkretne smjernice koje su korisne u tom procesu. 

Od 27 sudionika uključenih u edukaciju, 11  mladih je bilo u ulozi predstavnika Foruma mladih SDDH.

Partneri

 • SOIH
 • Strukturni fondovi
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Grad Zagreb
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • EAMDA
 • HZZ
 • ZOSI
 • Pliva d.o.o.
 • Europska unija - Zajedno do fondova EU
 • Vlada RH - Ured za udruge
 • POSI
 • Treat NMD
 • Zaklada
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Centar za rehabiltaciju Zagreb

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija